CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

En bit av Amerika

V5 Levika 4

Etter at kontinentene drev fra hverandre, ble deler av det amerikanske kontinentet liggende igjen i Norge, og både Helgelandskysten og Leka er faktisk biter av dette amerikanske kontinentet.

Disse restene finner vi på Vega. Granittene på Vega er dannet ved at de omliggende skifre, kalksteiner og kvartsitter (kaledonske bergarter) ble smeltet og omdannet av oppstigende smeltemasser da "Grønland" og "Norge" kolliderte for 400 mill. år siden. Noen av bergartene motstod denne nedsmeltingen, og ble liggende som linser og boller i granitten. Denne type granitt er ganske sjelden i de kaledonske bergartene, men opptrer relativt ofte på Vega.

Nordlige deler av området består av metamorfe sedimentære bergarter inkludert marmor, kalkholdig skifer, glimmerskifer og kalkkonglomerat. Sørlige deler av området består av homogen og gråfarget granitt (ordovisiks alder, 475 millioner år). Noen bergarter som ikke smeltet fullstendig fremstår som mørke flekker ujevnt fordelt i granitten. Den varierte berggrunnen gjør Vegaøyan til et nøkkelområde for å forstå kaledonsk geologi.

TOP