CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

HESTVIKA

Koordinater: UTM 32W 0634452 7278761 65°36’10.1’’N 11°55’4.9’’E
Primært interesse: Undervisning, turisme

V3 Hestvika previewI Hestvika kan du vandre bakover i tid. Fra dagens kystlinje kan du rusle oppover i terrenget til fortidens kystlinje. Helt til du når den øverste 99 meter over havet. Da de første bosetterne kom, sto sjøen 60-70 meter over dagens havnivå. Tenk deg da at du kom med den første puljen, og at alt under deg var dekket av hav. De gamle strandlinjene kan gjenkjennes som nivåer med masse rullestein, slipt av bølgekraft, frost- og saltforvitring. Hvis du skulle slå deg ned på en slik strand, hva ville du da gjøre? Jo, du fjerner rullesteinene innenfor et område til du når fastere grunn, og stabler dem langs sidene. så lager du et tak av treverk. Nå har du laget en hytte med god skjerming mot vær og vind. Slik gjorde de første bosetterne, og det er fremdeles spor etter dem i rullesteinsura. 

TOP