CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Vistenfjorden

 

Koordinater: UTM 33W 0391686 7283695, 65°39'24.7N 12°38'40.9''E

Primært interesse: Turisme

O11Vistenfjorden previewVistenfjorden er 22 km lang og ligger delvis innenfor Lomsdal-Visten nasjonalpark. Berggrunnen rundt fjorden er i hovedsak forskjellige gneiser og granitter med en del kalksteinsområder. Kalksteinsområdene er preget av karst med grotter og nedraste hulrom. Rundt fjorden er det flere kvartærgeologiske landformer. Under issmeltingen etter siste istid passerte det mye vann gjennom landskapet. Vannet skar ut canyoner og jettegryter i fast fjell, og avsatte sand og grus i terrasser på forskjellige nivåer rundt fjorden.

TOP