CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

TORGHATTEN

Koordinater: UTM 33W 0365083 7255985, 65°23'54.7''N 12°5'41.3''E

Primært interesse: Vitenskap, Turisme, Undervisning

Torgh padler

Torghatten er en av Norges mest kjente turistattraksjoner, kjent for sitt hull som går rett gjennom fjellet. Hullet ligger 112 moh. og går tvers gjennom fjellet, i retning øst-vest. Hullet er 160 m langt, 25-35 m høyt og mellom 12 og 15 m bredt. Hullet ble dannet da havnivået var høyere etter siste istid og en bølgene fra havet gravde seg igjennom fjellet og dannet en tunnel. Rundt Torghatten finnes det flere grotter som er ”påbegynte” hull. De største, som er enklest å besøke, er Svarthule 1 og 2. All ferdsel i grottene er på eget ansvar, og det anbefales hjelm og lykt. Rundt Torghatten er det flere rullesteinstrender som også vitner om et tidligere høyere havnivå. Det er gjort funn av flere steinalderboplasser i rullesteinstrendene, og disse er fredede kulturminner.

TOP