CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Biologiske forhold

Trollfjell Geopark ligger i Den Nord-øst-atlantiske boreale region. Den marine flora og fauna er dominert av arter som sett ut fra nordiske forhold har sørlig utbredelse eller utbredelse langs hele kysten, mens arter med klar nordlig utbredelse utgjør en mindre del. Sjøarealene langs kysten og grunnhavsområder er globalt sett svært viktige og produktive arealer. Produktiviteten i grunnhavsområdene målt i biomasse kan sammenlignes med de mest produktive jordbruksarealer.

TOP