CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

SKEISNESSET GEOLOGILØYPE

Koordinater: UTM 32 W 0629664 7222371, 65°5'57.9''N 11°45'38.1''E

Primært interesse: Vitenskap, Turisme, Undervisning

Bergartene ute på Skeisnesset er annerledes enn de andre bergartene på Leka. De tilhører ikke ofiolittkomplekset. De fleste bergartene her er sedimentære og ble dannet på et senere tidspunkt. Her vil du finne sandstein, konglomerat (stein dannet av sammenkittede runde steiner) og marmor, for å nevne noen. Hvis du ønsker å vite mer om den mangfoldige geologien på Skei, anbefales en tur langs geologiløypen som er skiltet med tekst og illustrasjoner. Skeisnesset er et av de mest artsrike strandengkompleksene i Norge med over 90 fuglearter og mer enn 300 planter registrert. Området er et av få utvalgte nasjonale kulturlandskap kystlynghei som beites av villsau. Deler av Skeisnesset er fuglefredningsområde. De utallige arkeologiske funnene i området viser at dette stedet har betydd noe spesielt for mennesker over lang tid, med god utsikt over farleia. Her finnes steinaldertufter (5-6000 år gamle) og det er registrert mer enn 40-50 gravrøyser fra bronse- og jernalder! I tillegg til geologiløypa er det skiltet en kultursti hvor du kan lære mer om kulturlandskapet og de historiske funnene.

TOP