CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

LEVIKA

Koordinater: UTM 32W 0629816 7279747 65°36’48.7N 11°49’6.3’’E
Primært interesse: Vitenskap, Undervisning, Turisme

V5 Levika 2 2 Den typiske Vegagranitten og er lett å kjenne igjen på de mindre svarte steinene som ligger innesluttet i granitten. Vegagrannitten er en helt spesiell type granitt som ble dannet i jordas indre da magma størknet i kalde magmakammere. Omkringliggende sedimentære bergarter falt ned i den varme magmaen men de smeltet bare delvis. De delene som ikke smeltet ser vi innesluttet i Vegagranitten i dag. Ofte danner disse ”fremmende” steinene i granitten spennende former og figurer. 

Ved Eidem kan du se hvordan granitten så ut da smelten som ble skviset ut av delvis oppsmeltede sedimenter samlet seg i et stort magmakammer og levde sitt eget liv. Granitten er fremdeles ikke helt rein: masse fragmenter av ikke-smeltbare bergarter, samt fragmenter som granittsmelten har revet løs fra berget den trengte igjennom på sin ferd oppover i jordskorpa, kan sees inne i granitten. Vi vet at Vegagranitten størknet for rundt 475 millioner år siden. Kanskje rakk den å sende magma opp til vulkaner på overflaten, kanskje ikke. 

Ved Eidem kan du også se hva som skjedde med Vegagranitten da den langsomt størknet, over hundre tusener av år. Gradvis ble smelten omgjort til krystaller av mineraler; i hovedsak kvarts og feltspat. Du kan se lyset reflekteres i krystallflater hvis du ser godt etter. I tillegg har Vegagranitten en ingrediens som er svært uvanlig, nemlig et aluminiumrikt mineral som heter kordieritt. Det er lett synlig som blågrå felt, ser nesten ut som små trær. På grunn av at granitten ble dannet ved smelting av aluminiumrike sedimenter, fikk smelten overskudd av aluminium sammenlignet med "normale" granittsmelter. Under nedkjøling og størkning måtte all denne aluminiumen finne en fast form å eksistere i, og dannet derfor mineralet kordieritt. 

TOP