CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

VEGDALSSKARET

V11 Vegdalsskaret1 2

 

Koordinater: UTM 32W 0629456 7282410, 65°38'15.2''N 11°48'47.5''E 

Primært interesse: Vitenskap, Undervisning

I Vegdalsskaret vil du blant annet se spor etter en lokal isbre som ble dannet da innlandsisen dekket fastlandet i øst. Isbreen avsatte løst materiale som vi i dag ser som en lokal morene. Moreneryggen ble sannsynligvis avsatt under en global klimadepresjon 12 800 år siden, i Yngre Dryas. Fronten på innlandsisen befant seg lengre inn i landet men klimaet ble så kaldt at det ble dannet en lokal isbre i Vegdalsskaret. 

 

TOP