CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

KOLSVIKBOGEN GULLGRUVE

Koordinater: UTM 33W 0397159   7229079, 65°10'8.4''N 12°48'17.8''E

Primært interesse: Turisme

At det finnes gull ved Kolsvikbogen i Bindal har vært kjent siden 1920-tallet. Mer nøyaktige undersøkelser fant sted på 1960-tallet med prøvedrift på 1960- og 1970-tallet. Noen utvinning ble aldri realisert grunnet for liten forekomst. Malmen her inneholder mindre enn 1% gull. Dagens høye gullpriser gjør at det likevel kan bli lønnsomt å utvinne gull her, og i dag er det Bindal Gruver AS som har rettighetene for utvinning. 

TOP