CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

ENGAVATNET

Engavatnet tømmes

Koordinater: UTM 33W 0385337 7258543, 65°25'45.2''N 12°31'41.7''E

Primært interesse: Vitenskap, Turisme, Undervisning

Engavatnet, i nærheten av Hommelstø i Velfjord, er en mystisk innsjø som plutselig forsvinner ned under jorda. Vannet har ingen overflateutløp, men er koblet til et underjordisk område med grotter og ganger.

Det spesielle landskapet kalles karst og formes når kalkrik berggrunn undermineres, graves ut og revner på overflaten. Resultatet er grotter, doliner (jordfallshull), underjordiske ganger og groper i overflaten.  

Hvordan og hvorfor tappes vannet?

Engavatnet er noe som kalles en Turlough og betyr "tørr sjø". Turlough tømmer seg uten videre til uregelmessige tider, og de kan tømme seg raskt og de kan tømme seg langsomt. Sjøbunnen i Engavatnet består av leire som vanligvis tetter igjen hullene til grottesystemene. I perioder med lite regn og tørke, vil grunnvannsnivået brått synke og skaper et press på den leirete sjøbunnen. Det kan føre til at leirbunnen sprekker opp og løsner, og lar vann renne ned i det underliggende karstmassivet. Vannet i sjøen forsvinner ned i en sjaktformet grotteåpning der Engavatnet er dypest og fiskene blir ofte liggende igjen på sjøbunnen. Vanligvis kommer vannet tilbake etter noen uker når grunnvannsnivået stiger igjen.

 

 

TOP