CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

HÅRFJELLET STRANDLINJE

Koordinater: UTM 32W 0622701 7217776, 65°3'39.2''N 11°36'30.6''E

Primært interesse: Vitenskap, Turisme, Undervisning

Etter siste istid stod havet høyere enn i dag. Vi ser spor etter dette gjennom gamle strandlinjer i landskapet i ulike høyder over dagens havnivå.  Der havet stod lengst utviklet det seg en ekstra tydelig strandlinje, noe kvartærgeologene kaller hovedstrandlinja. På Leka er hovedstrandlinja så markant at den trekkes frem som et skoleeksempel på denne typen landskapselementer. Spesielt tydelig er den rundt fjellet Hårfjellet. Her er hovedstrandlinja hugget ut i fast fjell og danner en terrasse som kan følges langs fjellsiden. Den er så bred at den nærmest kan kalles en vei! Terrassen ligger 108 - 110 m over dagens havnivå. Det absolutt høyeste havnivået på Leka var 115-118 moh.

TOP