CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

ESØYA

Koordinater: UTM 33W  0375776 7284867, 65°39'41.8''N 12°17'53.0''E

Primært interesse: Vitenskap, Turisme

På nordenden av øya Esøya ligger et gammelt klebersteinsbrudd. Klebersteinen er omvandlet fra hornblendegneiser og er grågrønn av farge. I middelalderen var det stort uttak av stein her som ble brukt til gryteproduksjon og bygninger. Trolig ble steinblokker herfra brukt for å bygge Tjøtta kirke. I bruddet er det også to lokaliteter med runeinskripsjon som sannsynligvis kan dateres til rundt år 1000. Runeinskripsjonen er: «Ein boge er over, ein boge er hoggen – ein boge i det bjuge (krumme) esjeberget» og «Torgeir». Klebersteinsbruddet er fredet og kan kun nås med båt.

TOP