CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Kjulsveten

Koordinater: UTM 32W 0635415 7280390 65°37’1.2’’N 11°56’25.5’’E
Primært interesse: Turisme

Vg1 View from Kjulsveten previewFra toppen av Kjulsveten, 272 moh, har du en er et fint punkt for å studere landskapet på Vega. Selv om berggrunnen du står på er den spesielle Vega-granitten, er det utsikten fra toppen som er den virkelige attraksjonen. Fra høye Trollvasstinden i vest ser du mektige rasbranter, der stein og løst materiale rast ut i konformede formasjoner, en landform som kalles talus. Fra Kjulsveten ser man også en tydelig forskjell i vegetasjon mellom den næringsfattige granitten i sør, og det betydelige mer frodige landskapet i nord, med kalkrike sedimentære bergarter i bunn.

Kjulsveten har også vart en viktig utkikkspunkt gjennom århundrene. På toppen er det rester av en gammel varde fra det 13. århundre. Dette var en del av et system av landemerker langs kysten, etablert av Manus Lagabøte, og er i dag vernet som kulturminne. Lignende varder som tilhører samme systemet finnes på andre topper i geoparken (f.eks Vattind (Herlaugsløypa), Leka).

TOP