CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Våren 2017 ble Trollfjell Geopark spurt av Bindal Utvikling og Bindal kommune om å se på mulighetene for å utvikle Heilhornmassivet som en attraksjon, se på muligheter for de fysiske forutsetningene, samt legge til rette for økt kunnskap om landskapet og historien knyttet til området. Resultatet ble en søknad til Nordland fylkeskommune, prosjektnavn ”Forstudie Heilhornet som turmål og attraksjon.” Søknaden ble innvilget, og sommeren 2017 begynte vi på arbeidet. En arbeidsgruppe ble opprettet, som i tillegg til Trollfjell Geopark har bestått av Anja Tjelflaat (Bindal utvikling), samt Rønnaug Helstad og Terje Bøkestad (Bindal kommune).

Kort sammendrag av forstudiet

Heilhornmassivet, med sine tre karakteristiske fjelltopper, har et stort potensiale som friluftsområde. I denne rapporten har vi foreslått ulike tiltak for å øke tilgjengeligheten og attraktiviteten av området, men uten å rangere viktigheten av tiltakene. Vi har hatt et godt og konstruktivt samarbeide med grunneiere, og deres innspill og kommentarer har vært til stor hjelp. Kort oppsummert har vi i denne rapporten kommet med forslag om:

  • Hvordan merke stiene i området
  • Merking av nye stier
  • utbedring av stien fra Bindalseidet til Heilhornet
  • parkeringsplasser
  • teltplasser
  • bygging av gapahuk
  • skilting
  • wc-løsning
  • fotopunkter

Videre har vi tatt for oss den geologiske historien til området, vist eksempel på hvordan skilte om geologien og lagt ved et eksempel på undervisningopplegg. I den historiske delen har vi beskrevet ulike historier tilknyttet området, og foreslått bruk av historieformidling på skilt, turkart og turbrosjyre.

Til sammen håper vi at alle disse forslagene vil være et godt beslutningsgrunnlag for videre utvikling av området. 

TOP