CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

MOEN

Koordinater: UTM 32W 0630954 7283117 65°38’35.8’’N 11°50’47.0’’E
Primært interesse: Undervisning, Turisme

moenPå turen mot Vegdalsskaret og Trollvasstind ligger en liten ”ørken” med aktive sanddyner og flyvesand. Einer og sandbindende planter er i ferd med å overta, og området vokser igjen. De fleste aktive sanddyner i Norge finnes langs strender.

Gjengroing er et økende problem, som fører til at særlig åpne sandflater og tidlige suksesjonsfaser (utviklingsfaser) er blitt sjeldne. En av de største truslene mot det biologiske mangfoldet er endringer i bruksmønsteret. Opphør av utmarksbeite med frittgående sau og større husdyr har ført til rask gjengroing av landskapet og områder med flyvesand er blitt oppdyrket eller bygget ned. Sammen med leplanting og annen beskyttelse mot sandflukt er arealene med sanddyner gått sterkt tilbake de siste hundre år. Sanddynemark er foreslått som utvalgt naturtype i henhold til naturmangfoldlovenArter knyttet til åpne solvarme tørrmarker får dårlige vilkår når busker og småskog invaderer terrenget, skygger ut solvarmen og gir økt fuktighet og lavere temperatur i bakken. Mose og gressarter fortrenger da lav og starr, noe som i og for seg en helt naturlig prosess. Det foreslås å fjerne fremmede planter og leplanter for å restaurere sandområdene, hindre gjengroing og gjenskape naturtilstander med tanke på bevaring av biologisk mangfold.

 

TOP