CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

UNESCO verdensarv, VEGA

Vega, Trollfjell GeoparkStrandflaten og sammenfallet av flere geologiske fenomen har lagt grunnlaget for at befolkningen gjennom uminnelige tider har funnet Vega som et godt sted å bo. I sør ligger høye granittfjell som har gitt folk beskyttelse mot vinterstormene. I nord domineres berggrunnen av kalkrike bergarter som gir en rik jord for grøden. Her finner vi også den rikeste floraen.

Den varierte berggrunnen gjør Vegaøyan til et spesielt interessant område for å forstå kaledonsk geologi. "Vegagranitten" er rester fra da Amerika (Laurentia) hang sammen med Europa (Baltika). Vegaøyan er også ærfuglens rike med 6500 øyer, holmer og skjær spredt over 1037 km2.

Vegaøyan Verdensarv
-på UNESCOs verdensarvliste med sitt unike kulturlandskap og strandflate.

Foto: Anna Bergengren

 

TOP