CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Styret i Trollfjell friluftsråd består av ett medlem med varamedlem fra hver av medlemskommunene.

Styret leder virksomheten mellom årsmøtene.

 

Styret består av:

 

Audhild Bang Rande               Turid Færøy                          Arnfinn Holand

styreleder                                  styremedlem                           nestleder

Sømna kommune                    Vevelstad kommune               Leka kommune

 

Magnar Solbakk                        Rønnaug Helstad                 Hilde Wika

styremedlem                               styremedlem                        styremedlem                   

Brønnøy kommune                     Bindal kommune                  Vega kommune

TOP