CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Om Friluftsrådenes Landsforbund

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) er et landsomfattende samarbeidsorgan for interkommunale friluftsråd. FLs hovedoppgave er å arbeide for styrking av det allmenne friluftsliv gjennom egne initiativ og ved å støtte arbeidet til tilsluttede friluftsråd. FL er et eget rettssubjekt og en frittstående enhet.

Årsmøtet er FLs høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av juni. Årsmøtet består av 3 utsendinger fra hvert av friluftsrådene, styret i FL og årsmøtets ordfører. Årsmøtet behandler regnskap, årsmelding, arbeidsplan, budsjett og velger styre og andre tillitsvalgte.

På FL's hjemmeside finner du oversikt over øvrige friluftsråd i landet, samt en masse nyttige tips til friluftsinteresserte.

TOP