CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Trollfjell Friluftsråd

Trollfjell friluftsråd arbeider i og for kommunene Leka, Bindal, Sømna, Brønnøy, Vevelstad og Vega. Friluftsrådet er medlem av landssammenslutningen av friluftsråd, Friluftsrådenes landsforbund. Friluftsrådet har kontorsted hos regionrådet i Brønnøysund, men har stadig oppdrag i medlemskommunene.

Trollfjell friluftsråd jobber med å fremme allsidig og miljøvennlig friluftsliv, til beste for befolkningens trivsel og helse. Vi ønsker å øke utbredelsen av friluftslivet, samt å sikre og utvikle regionens friluftslivsmuligheter.

Trollfjell friluftsråd står også for den daglige driften av Trollfjell geopark. Friluftsrådet og Geoparken skal samskape i lag. Geologi danner landskapet og er rammen for naturen vår. Friluftsliv foregår i landskapet. Vandring og kunnskap går hånd i hånd. Opplevelsene av friluftsliv vil forsterkes ved at man får kunnskap gjennom tilrettelagte aktiviteter om natur, landskap og geologi.

TOP