CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Reise hit

Bil

Kommer du E6 sørfra, kommer du til geoparken ved å følge Kystriksveien (Fv17), der deler av veien er Nasjonal turistvei Helgelandskysten. Et annet alternativ fra E6 er Tosenveien (Fv76). Nordfra kan man også komme til geoparken via Sandnessjøen (Fv17).

 

Fly

Widerøe flyr direkte fra Bodø og Trondheim til Brønnøysund. I tillegg er det også direkteruter mellom Oslo – Brønnøysund. Se www.wideroe.no for bestilling av flyreiser.

 

Hurtigruta

Brønnøysund har to daglige anløp av Hurtigruta. Se www.hurtigruten.no

 

Buss

Det er daglige bussforbindelser inn/ut av geoparken og innad i geoparken.

Ruteopplysning Trøndelag (Leka): www.atb.no

Ruteopplysning Nordland: www.reisnordland.no

 

Ferjer

Geoparken knyttes sammen av 6 ferjeforbindelser:

Gutvik (Leka) - Skei (Leka)

Holm (Bindal) - Vennesund (Sømna)

Horn (Brønnøy) - Igerøy (Vega)

Igerøy (Vega) - Tjøtta (Alstahaug)

Horn (Brønnøy) - Andalsvåg (Vevelstad)

Forvik (Vevelstad) - Tjøtta (Alstahaug)

 

Ruteopplysning Trøndelag (Leka): www.atb.no

Ruteopplysning Nordland: www.reisnordland.no

Rutetabell Torghatten Midt (alle forbindelser bortsett fra Forvik - Tjøtta): www.tts.no

Rutetabell Boreal (Forvik - Tjøtta): www.boreal.no

 

Hurtigbåt

Det er 4 hurtigbåtforbindelser inn/ut av geoparken og innad i geoparken:

Hurtigbåt Bindal

Hurtigbåt Brønnøysund - Rørøy (Vega)

Hurtigbåt Brønnøysund - Sandnessjøen

Hurtigbåt Vega - Herøysteder - Sandnessjøen

 

Ruteopplysning Nordland: www.reisnordland.no

Rutetabell Torghatten Midt: www.tts.no

 

Eidem-Sundsvoll geologiløype

V15 V16 Sola and Sorneset

Geologiensdag TG8Torghatten er en av Norges mest kjente turistattraksjoner, kjent for sitt hull som går rett gjennom fjellet. Det hatteformede fjellet med hull tvers igjennom har skapt undring og opplevelse for reisende gjennom mange hundre år. Et ikonisk fjell på en ikonisk kyststrekning, et geologisk monument over prosesser som skaper landskapet vårt. Torghatten har ikke bare en geologisk fortelling i seg, men også den om menneskene som først kom til denne delen av verden, den om strandflaten som livsgrunnlag for generasjoner, og den om dyp mytologi vevd sammen med menneskenes overlevelse i det barske kystmiljøet.

Trollfjell Geopark kan tilby guidet tur til Torghatten. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon om hva vi kan arrangere for din bedrift eller gruppe.

Vi kan også tilby guidede turer i hele Trollfjells region. Ta kontakt for nærmere avtale.

 

"...for å komme til Brønnøysund uten å bese Torghatten ville være det samme som å komme til København uten å se rundetårn eller til Rom uten å se paven."

Henrik Scharling (1836-1920) - dansk teolog og forfatter

 

En geopark er et område med en spesiell geologisk naturarv av internasjonal betydning der man satser på bærekraftig utvikling, stedsutvikling, kunnskapsspredning og geoturisme. I en geopark skal man vise hvordan de geologiske forutsetningene er bakgrunn for hvordan landskapet er blitt til, det biologiskem mangfoldet og menneskelig bosetting. 

En geopark er en status og ikke et vern, og en viktig del av geoparkens arbeide er å øke attraktiviteten i området, både for lokalbefolkning og tilreisende. 

Trollfjell Geopark er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Brønnøy, Vega, Vevelstad, Sømna, Bindal og Leka, og en del av reiselivsstrategien på Sør-Helgeland og Leka. Geoparken skal bidra til attraktivitet og verdiskaping i området ved å legge til rette for aktiviteter og opplevelser i verdensklasse basert på Sør Helgelands og Lekas unike geologiske historie og fenomener.

TOP