CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Travel to Trollfjell

By car

If you're coming northward on highway E6, you enter Trollfjell by following the Coastal Highway (Fv17), where parts of the road are national tourist routes. Another option from highway E6 is Tosenveien (Fv76). From the north you can also reach Trollfjell via the town of Sandnessjøen (Fv17).

 

By air

The airport in Trollfjell is located in Brønnøysund. Widerøe offers direct flights from Oslo to Brønnøysund. You can also fly directly from Bodø and Trondheim. Please see www.wideroe.no for more information and booking.

 

Hurtigruten Coastal Steamer

Brønnøysund has two daily calls from Hurtigruten. Please see www.hurtigruten.no for more information and booking.

 

By bus

There are daily bus services between Trollfjell and train stations in the inland.

For route information for Nordland, please call tel. 177 (for areas outside Nordland, please call tel. +47 75 77 24 10).

Route information can also be found at www.177nordland.no 

Eidem-Sundsvoll geology trail

V15 V16 Sola and Sorneset

Guided tours in Trollfjell Geopark

Guided tour- Torghatten

Torghatten is one of Norway's most famous tourist attractions, known for its hole that goes straight through the mountain. The mountain has created wonder and experience for travelers through hundreds of years. An iconic mountain on an iconic coastline, a geological monument to processes that create our landscape. The hat-shaped mountain communicates not only a geological story, but also the story about the people who first came to this part of the world, the one about the strandflat as a basis for life for generations, and that of deep mythology woven together with the survival of human beings in the harsh coastal environment.

We can also offer guided tours throughout the entire Trollfjell Geopark region.

 

Booking

Trollfjell Geopark

Tel: +47 75 01 82 00

Mob: +47 916 84 465

E-mail: magne.ekker@trollfjellgeopark.no

En geopark er et område med en spesiell geologisk naturarv av internasjonal betydning der man satser på bærekraftig utvikling, stedsutvikling, kunnskapsspredning og geoturisme. I en geopark skal man vise hvordan de geologiske forutsetningene er bakgrunn for hvordan landskapet er blitt til, det biologiskem mangfoldet og menneskelig bosetting. 

En geopark er en status og ikke et vern, og en viktig del av geoparkens arbeide er å øke attraktiviteten i området, både for lokalbefolkning og tilreisende. 

Trollfjell Geopark er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Brønnøy, Vega, Vevelstad, Sømna, Bindal og Leka, og en del av reiselivsstrategien på Sør-Helgeland og Leka. Geoparken skal bidra til attraktivitet og verdiskaping i området ved å legge til rette for aktiviteter og opplevelser i verdensklasse basert på Sør Helgelands og Lekas unike geologiske historie og fenomener.

TOP