CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Styret i Trollfjell friluftsråd består av ett medlem med varamedlem fra hver av medlemskommunene.

Styret styrer virksomheten mellom årsmøtene.

 

Styret består av:

 

Audhild Bang Rande               Turid Færøy                          Arnfinn Holand

styreleder                                  styremedlem                           styremedlem

                                                  Vevelstad kommune               Leka kommune

 

Magnar Solbakk                        Rønnaug Helstad               Hilde Wågan Olsen       Hilde Wika

styremedlem                               styremedlem                        styremedlem                   styremedlem 

Brønnøy kommune                     Bindal kommune                  Sømna kommune           Vega kommune

TOP