CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Den daglige driften av Trollfjell friluftsråd er samlokalisert med Sør-Helgeland regionråd i Storgata i Brønnøysund.

Administrasjonen består av daglig leder, og en medarbeider. I tillegg leier vi inn ved spesielle behov, for eksempel ledere til friluftsskolen, eller ved behov for ekstrahjelp til tilretteleggingsoppgaver. Vi jobber etter handlingsplan vedtatt av styret.

                                                       administrasjon2018 01 05 13.05.29

                                            

 Charlotte G. Olsen                  Magne Ekker                                                                       Vårt kontor i 2 etasje i Storgata, Brønnøysund

     Medarbeider                                    Daglig leder

TOP