CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Ledig stilling i Trollfjell Geopark

Trollfjell Geopark er et interkommunalt organ eid av kommunene Leka, Bindal, Sømna, Brønnøy, Vevelstad og Vega.
Geoparken skal bidra til attraktivitet og verdiskaping i området ved å legge til rette for aktiviteter og opplevelser i verdensklasse basert på Sør- Helgelands og Lekas unike geologiske historie og fenomener. Geoparken skal spre kunnskap om vår geologiske naturarv og sammenhengene mellom geologiske prosesser og vår eksistens. I 2019 ble Trollfjell opptatt som Trollfjell UNESCO Global Geopark, og derfor søker vi nå etter prosjektleder.

 

Prosjektleder med fagansvar i Trollfjell Geopark

Trollfjell Geopark søker prosjektleder med fagansvar for et års engasjement, med mulighet for forlengelse. Vi søker en engasjert medarbeider med geologi/geofaglig bakgrunn og med interesse for formidling av geologi og naturhistorie.
Trollfjell Geopark er samlokalisert med Trollfjell friluftsråd, og har et tett samarbeid om mange arbeidsoppgaver.
Den som tilsettes må kunne formidle Geoparkens arbeid utad. Kontakt med kommunene, samarbeidspartnere, frivillige lag og foreninger i området og andre geoparker er en vesentlig del av oppgavene. Du må også ha interesse for friluftsliv, og kunne se mulighetene innenfor organisasjonen til å fremme et aktivt friluftsliv for alle lag i befolkningen. Den som tilsettes må også kunne utføre nødvendig feltarbeid knytta til de prosjektene geoparken er involvert i.

Hovedoppgaver

• Formidling av geologi og naturhistorie på ulike nivå, fra barneskole til høyskole/universitet
• Guiding og undervisning på lokaliteter for ulike grupper
• Digital formidling
• Utforming av fagtekster til brosjyrer, på norsk og engelsk
• Skrive fagstoff for web
• Deltagelse i det internasjonale geoparknettverket

Vi ser etter deg med

• Relevant høyskole- eller universitetsutdannelse
• Kunnskap om geologien i geoparkområdet er en fordel
• Gode samarbeids- og relasjonsbyggende evner
• Erfaring fra administrasjon/ledelse og gjerne internasjonalt arbeid
• Erfaring fra prosjektledelse og prosjektarbeid
• Evne til å jobbe selvstendig
• Muntlig og skriftlig gode framstillingsevner
• Engelsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr
• Lønn etter avtale
• Gode pensjons- og forsikringsordninger
• Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver

Søknadsfrist 01.03.2020. Tiltredelse snarest/etter avtale. Kontorsted felles med Trollfjell friluftsråd i Brønnøysund.
Send din søknad med vedlegg til magne.ekker@trollfjellfriluftsraad.no, eller per post til Trollfjell Geopark, postboks 473, 8901 Brønnøysund.
For mer opplysninger kontakt daglig leder Magne Ekker
( magne.ekker@trollfjellfriluftsraad.no , Tlf.: 91684465) eller
styreleder Audhild Bang Rande (mail: audhild.bang.rande@somna.kommune.no , tlf.: 97191541)

TOP