CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Læring i friluft

Trollfjell kursprogram for 2018.

Trollfjell friluftsråd og Geopark inviterer skoler og barnehager i hele vår region til kurs i 2018.

Det er et nasjonalt mål fra friluftsmeldinga om i økt grad å ta naturen i bruk som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge. Læring i friluft er Trollfjells tiltak for å bidra til mer og bedre uteaktivitet i barnehage, grunnskole og SFO med utgangspunkt i vår friluftskompetanse. Vi mener at Læring i friluft bidrar til en aktiv prosess der barn og unge lærer om virkeligheten i naturen, samtidig som de sosiale relasjonene mellom barn og mellom barn og voksne bedres. Barna blir mer fysisk aktive, de får større naturkontakt og en større forståelse av samspillet mellom natur og menneske.

Se vårt kursprogram her

TOP