CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

 ”Unik geologi som forteller om jordas utvikling”

Geologien forteller om jordas utvikling: om gamle hav, om kontinenter som kolliderer og høye fjellkjeder som dannes. I Trollfjell Geopark har vi flere spennende geologiske historier vi vil fortelle. Berggrunnen forteller om et gammelt hav- Iapetus- som eksisterte for 600-400 millioner år siden. Vi kan se historien om havet som ble for stort og krympet til kontinentene på begge sider kolliderte og skapte en stor fjellkjede, som senere eroderte bort.Kvartærgeologien forteller om istider, bevegelser av isbreer, og om hvordan land nedtynget av is stiger opp av havet.

Det er mange forskjellige typer berggrunn i Trollfjell Geopark og disse er grunnen for biologisk mangfold- en del fjell er skrinne, og andre fruktbare. Den kalkrike berggrunnen har gitt et unikt landskap med karst og grotter.

Kart som viser landskapet for 600 og 450 mill år siden.

TOP