CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

HESTVIKA

Koordinater: UTM 32W 0634452 7278761 65°36’10.1’’N 11°55’4.9’’E
Primært interesse: Undervisning, turisme

I Hestvika kan du vandre bakover i tid. Fra dagens kystlinje kan du rusle oppover i terrenget til fortidens. Helt til du når den øverste 99 meter over havet. Rundt 60-70 meter over havet sto sjøen da de første bosetterne kom. Tenk deg da at du kom med den første puljen, og at alt under deg var dekket av sjøen. De gamle strandlinjene kan gjenkjennes som nivåer med masse rullestein, slipt av bølgekraft, frost- og saltforvitring. Hvis du skulle slå deg ned på en slik strand, hva ville du da gjøre? Jo, du fjerner rullesteinene innenfor et område til du når fastere grunn, og stabler dem langs sidene. så lager du et tak av treverk. Nå har du laget en hytte med god skjerming mot vær og vind. Slik gjorde de første bosetterne, og det er fremdeles spor etter dem i rullesteinsura. 

TOP